HÀBITS I OBJECTIUS QUE TREBALLEMHÀBITS DE NIVELL   E.I. 3 ANYS


Els hàbits són conductes automatitzades, no innates, sinó adquirides per mitjà de l’experiència i l’aprenentatge, és el resultat de l’educació.

El nen imita sempre, però molt més en els primers anys. Si aquestes conductes que imita són reforçades, amb recompenses o bé amb l’obtenció del què desitja, els repetirà i podran convertir-se en conductes o hàbits propis. S’ha d’anar en compte amb el nostre comportament, ja que és el model que donem al nen per imitar.

Hem de pensar que eduquem més amb l’exemple que amb les paraules.

Cal treballar els hàbits conjuntament família i escola, per tal de donar unes pautes coherents, alhora que li facilitem l’aprenentatge del comportaments, pel fet d’actuar tots en una mateixa direcció.


HÀBITS QUE HEM DE TREBALLAR

-      Hàbits d’autonomia personal.
-      Hàbits de convivència
-      Hàbits de treball.

 
HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL

A)    En el menjar. Objectius:

-      Menjar sol/a fent servir cullera i forquilla.
-      Servir-se un vas d’aigua sense ajuda.
-      Ajudar a parar la taula.
-      Estar assegut/da fins que acaba de menjar.

B)    En el vestir. Objectius:

-      Despullar-se tot/a sol/a
-      Vestir-se sol/a si es tracta de peces senzilles.
-      Començar a cordar botons o cremallers.
-      Posar-se les sabates.

C)   Higiene personal. Objectius:

-      Rentar-se la cara i les mans.
-      Començar a rentar-se les dents.
-      Fer servir el mocador per mocar-se.
-      Anar al wàter sol/a
-      Controlar totalment els esfínters de dia.
-      Començar a pentinar-se.
-      Començar a banyar-se sol/a

D)   Desplaçament. Objectius:

-      Córrer i ser capaç de parar-se o girar-se sense caure.
-      Pujar i baixar les escales posant un peu a cada esglaó.
-      Començar a anar en tricicle.

 HÀBITS DE CONVIVÈNCIA

-      Conèixer i fer sevir el nom dels altres nens i adults.
-      Explicar als altres el què li  ha passat.
-      Començar a tornar el què li han deixat.
-      Compartir el que té amb els altres.
-      Saber demanar ajuda davant d’un problema.
-      Esperar el torn en qualsevol activitat.
 
HÀBITS DE TREBALL

-      Escoltar quan se li parla.
-      Seguir una ordre senzilla.
-      Triar una activitat o material entre d’altres.
-      Anar a buscar o donar objectes quan se li demana.
-      Seure al lloc i no aixecar-se massa mentre fa una activitat.OBJECTIUS  PEDAGÒGICS DE NIVELL   E.I.  3 ANYS

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

 • Adquirir els hàbits d’autonomia que es treballen a l’aula 
 • Conèixer-se a un mateix: verbalitzar els sentiments, el seu estat d’ànim... 
 • Conèixer les possibilitats del seu propi cos: control global i segmentari, control de l’equilibri, adquisició de la lateralitat, guanyar en agilitat. 
 • Reforçar el joc simbòlic a través dels racons de joc d’imitació de la vida. 
 • Adaptar-se a l’escola: conèixer els espais, les persones, les normes. 
 • Adquirir els hàbits de socialització i cordialitat: usar el llenguatge correcte, dir “Bon dia” o “Bona tarda”, saludar i acomiadar-se, esperar el torn de paraula, ajudar i fer silenci quan toca.

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL 

 • Observar i explorar, directa i indirectament, l’entorn més proper. 
 • Explorar i manipular els objectes de l’entorn. 
 • Conèixer i participar en les festes tradicionals. 
 • Respectar i estimar l’entorn: persones, animals, plantes, materials... 
Aquesta àrea es treballarà, a més, mitjançant PROJECTES DE TREBALL:
-        Triant entre tots el tema que es vol estudiar. 
-        Fent un recull de tot allò que ja se sap. 
-        Elaborant un guió d’allò que es vol saber. 
-        Recollint i aportant informació. 
-        Traient conclusions.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

·         Expressió i comprensió:
o   Motivar l’expressió i comprensió oral en llengua catalana.
o   Escoltar i comprendre narracions i contes curts.
o   Ser capaç de verbalitzar les pròpies experiències.
o   Conèixer el vocabulari treballat a l’aula.

·         Lectura i escriptura:
o   Reconèixer i reproduir el nom propi.
o   Iniciar-se en l’escriptura en lletra de pal.
o   Conèixer el nom dels companys i companyes.
o   Començar a identificar lletres i números.
o   Apropar-se a la lectura a partir dels contes, les dites, els poemes...

·         Llenguatge matemàtic:
o Iniciar-se en la identificació d’atributs: colors, formes bàsiques (cercle, quadrat,triangle), tamanys (petit, mitjà i gran).
o   Iniciar-se en conceptes de quantitat: molts-pocs.
o   Iniciar-se en conceptes d’espai: dins-fora, sobre-sota; i de temps: matí-tarda-nit.
o   Comprendre la noció de quantitat fins el 3.
o   Representar gràficament fins el 3.

 ·         TIC-TAC:
o       Iniciar-se en la utilització d’instruments tecnològics i audiovisuals, ampliant així el treball realitzat a l’aula.

·         Llenguatge musical:
o   Memoritzar i reproduir les cançons treballades.
o   Aprendre i gaudir amb les danses.
o   Iniciar-se en la identificació de les qualitats del so.
o   Reconèixer alguns instruments.
o   Iniciar-se en l’escolta d’audicions musicals.
o   Descobrir els sons del propi cos i de l’entorn.

·         Llenguatge plàstic:
o   Experimentar amb diferents materials i tècniques.
o   Gaudir de l’activitat plàstica i creativa.
o   Iniciar-se en el dibuix figuratiu.
o   Apropar-se al món dels artistes.HÀBITS DE NIVELL  E.I. 4 ANYS

Els hàbits són conductes automatitzades, no innates, sinó adquirides per mitjà de l’experiència i l’aprenentatge, és el resultat de l’educació.

El nen/a imita sempre, però molt més en els primers anys. Si aquestes conductes que imita són reforçades, amb recompenses o bé amb l’obtenció del què desitja, els repetirà i podran convertir-se en conductes o hàbits propis. S’ha d’anar en compte amb el nostre comportament, ja que és el model que donem al nen/a  per imitar.

Hem de pensar que eduquem més amb l’exemple que amb les paraules.

Cal treballar els hàbits conjuntament família i escola, per tal de donar unes pautes coherents, alhora que li facilitem l’aprenentatge del comportaments, pel fet d’actuar tots en una mateixa direcció.

HÀBITS QUE HEM DE TREBALLAR

-      Hàbits d’autonomia personal
-      Hàbits de convivència
-      Hàbits de treball


HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL

A)    En el menjar. Objectius:

-      Fer servir correctament la cullera i la forquilla i començar a utilitzar el ganivet.
-      Conèixer l’ús i funció dels estris que utilitzem a taula ( tovalló, coberts...) i saber-los col·locar al seu lloc.

B)    En el vestir. Objectius:

-      Conèixer el davant i el darrera de la roba.
-      Descordar-se i cordar-se el cinturó.
-      Ajudar a un altre nen/a a posar-se alguna peça de roba.

C)   Higiene personal. Objectius:

-      Saber rentar-se  les dents.
-      Anar la wàter sol/a.
-      Pentinar-se tot sol/a.
-      Banyar-se tot/a sol/a utilitzant esponja i sabó.

D)   Desplaçament. Objectius:
     
-      Pujar i baixar escales sense dificultats.
-      Córrer amb lleugeresa i seguretat.
-      Saltar amb un peu.
-      Saltar a corda.
-      Començar a estar atent/a  als perills de la circulació.


HÀBITS DE CONVIVÈNCIA
 
-      Col·laborar en les tasques de la classe i de casa.
-      Ajudar els/les companys/es que ho necessitin.
-      Deixar les seves coses.
-      Respectar allò que l’envolta.
-      Escoltar i començar a dialogar.

HÀBITS DE TREBALL

-      Estar atent/a a les explicacions, normes i feines que se li donen.
-      Acabar el treball que ha començat.
-      Presentar la feina neta i acabada.
-      Desar al  seu lloc els jocs i estris de treball.
-      Saber compartir el material col·lectiu.
 OBJECTIUS  PEDAGÒGICS DE NIVELL   E.I.  4 ANYS


DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

·         Identificar-se com a “un mateix” amb relació als altres i al medi, i reconèixer-se com a autor de les pròpies conductes.     
·         Explorar i identificar les principals parts del cos.
·         Localitzar els diferents`òrgans dels sentits i conèixer-ne les funcions.
·         Descobrir les possibilitats de moviment del propi cos i les diferents postures que pot adoptar.
·         Descobrir experimentalment i desenvolupar la pròpia lateralitat dominant.
·         Conèixer les nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps.
·         Realitzar autònomament els hàbits elementals de la higiene personal.
·         Mostrar interès per tenir un aspecte personal acurat.
·         Adequar el propi comportament a les necessitats, demandes, requeriments i explicacions d’altres nens, nenes i adults.

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

·         Explorar l’entorn immediat utilitzant tots els mitjans disponibles en cada moment.
·         Valorar la importància del medi natural i la seva qualitat per a la vida humana, manifestar-hi actituds de respecte i cura, i intervenir-hi en la mesura de les pròpies possibilitats.
·         Tenir interès per participar en la vida social, assumint petites responsabilitats amb l’actitud d’afecte, disponibilitat i col·laboració.
·         Els temes tractats en aquesta àrea es treballaran mitjançant PROJECTES DE TREBALL:
-  Triant entre tots el tema que es vol estudiar.
-  Fent un recull de tot allò que ja se sap.
-  Elaborant un guió d’allò que es vol saber.
-  Recollint i aportant informació.
-  Traient conclusions.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

·         Comprendre els missatges que comuniquen altres persones.
·         Conèixer vocabulari referit a diferents temes i situacions.
·         Conèixer contes, poemes ,embarbussaments i endevinalles.
·         Descriure làmines, cartells, dibuixos i fotografies.
·         Seguir l’ordre cronològic en la narració d’una història i ordenar-ne seqüencialment escenes     significatives.  Ordenar tres o mes escenes de diferents moments de contes o escenes.
·         Expressar sentiments, desitjos i idees mitjançant el llenguatge oral.
·         Llegir, interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i gaudir, identificant i descobrint els elements bàsics del llenguatge.
·         Explorar materials específics per utilitzar coma mitjans d’expressió plàstica.
·         Apreciar les produccions plàstiques pròpies i les dels altres.
·         Diferenciar so/silenci; sorolls llargs/ curts; sons aguts/ greus.
·         Interpretar danses i esquemes rítmics senzills.
·         Reconèixer les possibilitats expressives del propi cos a través de l’expressió.
·         Explorar diversos objectes i classificar-los per una qualitat: color, mida, forma, textura.
·         Reconèixer i escriure els nombres fins el 5.
·         Resoldre operacions de càlcul mental ( fins el 5 ).
·         Identificar formes geomètriques elementals: triangle, quadrat, cercle rectangle.
·         Iniciar-se en les noves tecnologies, TIC.HÀBITS DE NIVELL  E.I.  5 ANYS


HÀBITS D’AUTONOMIA PERSONAL

En el menjar:

 • Utilitzar tots els estris que es fan servir a taula
 • Parar i desparar taula
 • Reconèixer els diferents aliments i manifestar els seus gustos
 • Rentar-se les mans abans de seure a taula
 • No beure ni parlar amb la boca plena

En el vestir:

 • Vestir-se i despullar-se sol/a
 • Cordar i descordar roba i sabates
 • Saber escollir la roba
 • Recollir la roba bruta i posar-la en el lloc corresponent
 D’higiene personal:


 • Saber rentar-se  les dents.
 • Anar la vàter sol/a.
 • Pentinar-se tot sol/a.
 • Banyar-se tot/a sol/a

En els desplaçaments:


 • Anar en bicicleta
 • Patinar, saltar a corda...
 • Començar a anar sol/a en distàncies curtes: anar a la botiga,a a casa d’un amic...


     HÀBITS DE CONVIVÈNCIA


 ·    Relacionar-se amb els/les companys/es de classe
·         Tornar allò que li han deixat
·         Participar en activitats de grup
·         Intentar buscar solucions als problemes a partir del diàleg
·         Acceptar les normes
·         Anar a jugar a casa d’altres nens i nenes i compartir els jocs

HÀBITS DE TREBALL

·         Saber escoltar i demanar la paraula
·         Saber treballar en grup
·         Comprendre les situacions i recordar-les
·         Mantenir l’atenció i acabar les feines començades                        OBJECTIUS  PEDAGÒGICS DE NIVELL   E.I.  5 ANYSDESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

·         Explorar i reconèixer les característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis físics, creixement, necessitats bàsiques; i de les seves possibilitats a nivell emocional, sensorial, motriu, afectiu, expressiu, relacional.
·         Descobrir les possibilitats de moviment del propi cos i les diferents postures que pot adoptar.
·         Dominar progressivament les habilitats motrius bàsiques : coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses i respiració.
·         Comprendre i valorar la necessitat de normes en alguns jocs  ( realitzar jocs de taula senzills , oca, cartes, parxís, dòmino).
·         Conèixer les nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps.
·         Realitzar autònomament els hàbits elementals de la higiene personal.
·         Mostrar interès per tenir un aspecte personal acurat.
·         Exercitar hàbits que afavoreixen la relació amb els altres: cura, atenció,diàleg i respecte.
·         Adequar el propi comportament a les necessitats, demandes, requeriments i explicacions d’altres nens, nenes i adults.DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

·         Observar, explorar i identificar diferents elements de l’entorn immediat utilitzant tots els mitjans disponibles en cada moment: materials, objectes, animals, plantes, paisatges.
·         Valorar la importància del medi natural i la seva qualitat per a la vida humana, manifestar-hi actituds de respecte i cura, i intervenir-hi en la mesura de les pròpies possibilitats.
·         Tenir interès per participar en la vida social, assumint petites responsabilitats amb l’actitud d’afecte, disponibilitat i col·laboració.
·         Explorar diversos objectes i classificar-los per una qualitat: color, mida, forma, textura, sensacions.
·         Reconèixer i escriure els nombres fins el 9.
·         Resoldre operacions de càlcul mental ( fins el 9 ).
·         Recitar nombres fins a 40 sense errors.
·         Identificar formes geomètriques elementals: triangle, quadrat, cercle rectangle.
·         Suma i resta amb els dits  i resolució gràfica i mental a partir situacions.
·         Situar els objectes en l’espai reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt      determinat ( dintre/ fora, prop/ lluny, a dalt / a baix, davant /darrera, dreta/ esquerra, al costat/ enmig
·         Reconèixer els diferents moments del dia, els dies de la setmana, els mesos i les estacions tot utilitzant el calendari.

Els temes tractats en aquesta àrea es treballaran mitjançant PROJECTES DE TREBALL:
-  Triant entre tots el tema que es vol estudiar.
-  Fent un recull de tot allò que ja se sap( Avaluació inicial).
-  Elaborant un guió d’allò que es vol saber.
-  Recollint i aportant informació( recerca, tractament i elaboració de la informació ). Elaboració d’un dossier, mural...
-  Traient conclusions.
-  Avaluació final sobre allò que han après ( ampliació i correcció del que ja sabien, es valoren els canvis, l’augment de coneixements).COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

·         Comprendre els missatges que comuniquen altres persones.
·         Ampliar  vocabulari referit a diferents temes i situacions.
·         Conèixer contes,  i memoritzar poemes ,embarbussaments i endevinalles.
·         Descriure làmines, cartells, dibuixos i fotografies.
·         Seguir l’ordre cronològic en la narració d’una història i ordenar-ne seqüencialment escenes     significatives.  Ordenar tres o mes escenes de diferents moments de contes o escenes.
·         Expressar sentiments, desitjos i idees mitjançant el llenguatge oral.
·         Llegir, interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i gaudir, identificant i descobrint els elements bàsics del llenguatge.
·         Conèixer totes les lletres i el seu valor fonètic.
·         Llegir paraules i frases curtes dins un context.
·         Escriure paraules i frases curtes amb ortografia natural.
·         Exposar amb claredat fets i vivències.
·         Explorar materials específics per utilitzar com a mitjans d’expressió plàstica.
·         Exercitar diferents destreses manuals: retallar, esquinçar,arrugar, punxar i plegar.
·         Apreciar les produccions plàstiques pròpies i les dels altres.
·         Diferenciar so/silenci; sorolls llargs/ curts; sons aguts/ greus.
·         Interpretar danses i esquemes rítmics senzills.
·         Reconèixer les possibilitats expressives del propi cos a través de l’expressió i de suports visuals en la comunicació oral.
·         Iniciar-se en les noves tecnologies, TIC.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Us ha agradat el bloc?